Salvatore Puledda

La recerca va ser el fil conductor de la vida de Salvatore Puledda. Científic, pensador i escriptor, investiga en els camps de la ciència, la filosofia, la mitologia, la història i la política, en la cerca de què és l'ésser humà, els seus orígens i el seu destí, el seu procés i les seves aspiracions, les seves conquestes i les seves possibilitats evolutives..

Investigador de l'Institut de Salut a Roma, va treballar en la contaminació de l'aire fins a la seva mort en 2001.

 En els últims 10 anys de la seva vida, va donar nombroses conferències sobre les tendències actuals de l'humanisme. Mijaíl Gorbatxov, escriu en el pròleg a l'edició de 1994 de les obres completes de Salvatore Puledda -sota el títol Un humanista contemporani- i defineix el llibre com segueix: "S'està buscant un camí de desenvolupament que satisfà les necessitats essencials dels éssers humans. Hi ha també una contribució a la superació de la crisi espiritual de la civilització moderna."

Bibliografia
Interpretacions de l'humanisme
L'informe Tokarev
Les organitzacions monàstiques (assaig)