Ediciones León Alado

Ediciones León Alado neix, en aquests temps difícils, amb la necessitat d'incloure en el panorama de l'edició grans figures de l'humanisme, de la filosofia, de l'espiritualitat i del pensament.

La nostra aspiració és recuperar autors que considerem que han fet aportacions importants al coneixement, la ciència… o bé que s'aventuren a fer-los encara que vagin a contra corrent, fins i tot autors que s'atreveixin a tenir un plantejament nou sobre la interpretació de la història de l'ésser humà i les seves noves formes de replantejar-se el futur.

Inaugurem el nostre catàleg amb una Col·lecció dedicada a tota l'obra de l'autor Mario Luis Rodríguez Cobos - Silo, l'obra ddel qual constitueix una mirada lúcida sobre el món i un estudi detingut del psiquisme humà, aportant tant en el camp literari, com en el del pensament, de l'antropologia, de la psicologia i la poesia, un corrent de pensament estructural i global.

El nostre objectiu serà la publicació, distribució i difusió de tota l'obra de Silo, així com la d'altres autors que hagin fet aportacions en la mateixa direcció, i que fins al moment són difícils de trobar en les llibreries.

La difusió, amb presentacions, actes, presència en mitjans… juntament amb la preocupació per la qualitat i un gran entusiasme seran els distintius d'Ediciones León Alado.

Ediciones León Alado és la línia editorial que promou l'associació El Sabio de los Andes, entre d'altres activitats.

El Sabio de los Andes és una associació sense afany de lucre, inscrita en el Registre Nacional d'Associacions: Grup 1º / Secció 1ª / Núm. Nacional 600594.