Autoliberación (2ª Edición)

El mètode de Auto alliberament és un sistema efectiu que possibilita a qualsevol persona que el segueixi amb serietat, arribar a un profund coneixement de si mateixa, comprenent les motivacions últimes de la seva conducta i l’arrel de les seves tensions i angoixes, la qual cosa facilita una progressiva alliberament del patiment.

ISBN: 978-84-16747-30-6

Idioma: Castellà - Any: 2016

Format: papel - Encuadernació: Rustica - 15,5x22 cms.

Pàgines: 296

13,00

(Castellà) El mètode de Auto alliberament és un sistema efectiu que possibilita a qualsevol persona que el segueixi amb serietat, arribar a un profund coneixement de si mateixa, comprenent les motivacions últimes de la seva conducta i l'arrel de les seves tensions i angoixes, la qual cosa facilita una progressiva alliberament del patiment. Mitjançant aquesta formidable eina, és possible evolucionar progressivament alhora que es van modificant les situacions desfavorables del present, s'aclareixen les zones fosques del passat (comprenent així les tendències i dinàmica de la pròpia vida), i es posa un a la situació d'emprendre una nova direcció cap al futur.

El sistema de Auto alliberament no és una teràpia, per contra és una proposta per a aquells que desitgen anar més enllà de les seves possibilitats actuals. No és, tampoc, una fita més en l'aïllament al qual sembla dirigir-se l'home contemporani. En relació al seu clar propòsit, l'autor diu: "El prefix 'auto' tant del sistema com del llibre que deriva d'ell, ha motivat errors fent pensar que la Auto alliberament pretén superar condicionaments i opressions per propi i aïllat esforç personal. He d'aclarir, oposadament, que el valor del sistema d'Auto alliberament està en funció d'un millor desenvolupament de l'acció de l'individu en el món social. És atenent a aquest objectiu que el treball sobre si mateix pot tenir algun significat, de la mateixa manera que la capacitació personal té sentit si millora les condicions de treball físic o intel·lectual d'un conjunt. "

La present edició, corregida i actualitzada, d'aquest treball de Lluís. A. Ammann ve a omplir el buit que s'ha notat en aquests últims anys després que el llibre s'esgotés en totes les llengües occidentals de gran difusió.

 

La presente edición, corregida y actualizada, de este trabajo de Luis. A. Ammann viene a llenar el vacío que se ha notado en estos últimos años luego que el libro se agotara en todas las lenguas occidentales de gran difusión.

Explicacions sobre "Autoliberación", per Luis Ammann a Madrid