Apuntes de Psicología

Apuntes de Psicología” consta de quatre parts, que corresponen a recopilacions de conferències que Silo va donar en 1975, 1976, 1978 i 2006.

En «Psicologia I» s’estudia al psiquisme en general com a funció de la vida, en la seva relació amb el medi i en la seva expressió humana. Es passa després a exposar les característiques dels “aparells” del psiquisme en els sentits, la memòria i la consciència. També s’exposa la teoria dels impulsos i del comportament.

ISBN: 978-84-942008-8-5

Idioma: Castellà - Any: 2014

Format: papel - Encuadernació: Rústica - 13,5 x 20,5 cms.

Pàgines: 440

12,00

“Apuntes de Psicología” consta de quatre parts, que corresponen a recopilacions de conferències que Silo va donar en 1975, 1976, 1978 i 2006.

En «Psicologia I» s'estudia al psiquisme en general com a funció de la vida, en la seva relació amb el medi i en la seva expressió humana. Es passa després a exposar les característiques dels “aparells” del psiquisme en els sentits, la memòria i la consciència. També s'exposa la teoria dels impulsos i del comportament.

En «Psicologia II» s'estudien les tres vies de l'experiència humana: sensació, imatge i record. Immediatament s'adona de les respostes que el psiquisme dóna als estímuls externs al cos i als estímuls de l‘intracós. Els nivells de treball de la consciència i els mecanismes del comportament són revisats a la llum de la teoria de l'espai de representació. Finalment, es va il·lustrant la producció i transformació d'impulsos seguint el recorregut de les sensacions, les imatges i els records al mateix temps que els ordena en una presentació morfològica de signes, símbols i al·legories.

En «Psicologia III» s'estudia el sistema d'operativa capaç d'intervenir en la producció i transformació dels impulsos. Un esquema simplificat del treball integrat del psiquisme contribueix a la comprensió dels temes d'operativa. Finalment, s'estableixen distincions entre la consciència i el “jo” i es contrasten els estats de reversibilitat amb els estats alterats de consciència.

En “Psicologia IV” s'estudia sumàriament el desdoblament dels impulsos; després s'estudien les diferències entre la consciència, l'atenció i el “jo”; s'estudia també l’espacialitat i temporalitat dels fenòmens de consciència; per finalment definir i endinsar-se en les estructures de consciència. Estructures com la “consciència inspirada” es passegen pels diferents quefers humans: com la “consciència inspirada” en la filosofia, la ciència, l'art i la mística. Hi ha finalment una incursió en els nivells profunds de les estructures de consciència i és amb aquests paràgrafs finals amb els quals s'acaba tancant aquesta psicologia, que va començar en l'analítica dels impulsos més elementals, per acabar en la síntesi de les estructures de consciència més complexes.

Conferències Apunts de psicologia (Psicologia IV) 2006