Javier Augusto Zorrilla Eguren

Javier Augusto Zorrilla Eguren (1948-2018) va néixer a Lima. Va realitzar estudis d'antropologia a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, obtenint el grau de Magíster en Ciències Socials.

Posteriorment, va obtenir el Màster en Psicologia Aplicada atorgat per l'Institut Síntesi de Nova York. Un temps després va ser becat per la fundació F. Naumann, realitzant estudis de doctorat a Bonn i Berlín, en el tema de la comunicació intercultural.

Va impartir tasca docent universitària i va col·laborar amb l'Estat peruà en temes de desenvolupament rural. Va publicar diversitat d'articles, assajos i informes en temes relacionats amb la cultura andina, la violència, la pau, l'educació rural i el desenvolupament humà. Va treballar també per a organitzacions no governamentals en temes d'ecologia i desenvolupament personal.

Va participar activament en el Moviment Humanista des de 1973 contribuint amb els projectes de transformació personal i social impulsats pels diferents fronts d'acció.
Durant la seva estada a Alemanya va ajudar a formar els primers grups d'humanistes en aquest país. Posteriorment, a Xile, va participar en la Comissió Ideològica del Partit Humanista i en la fundació de la corporació Futur Humà.

Els últims anys va estar abocat a la formació del Centre d'Estudis Humanistes "Nova Civilització" al Perú difonent els paradigmes de l'Humanisme Universalista per mitjà d'articles, xerrades, ponències i el programa de ràdio "Entre amics".