Hugo Novotny

Hugo Novotny. Investigador de Parcs d'Estudi i Reflexió "Carcarañá", Argentina (parquecarcarana.org) i del Corrent Pedagògica Humanista (copehu.org).
Els seus camps d'interès són Filosofia, Psicologia, Espiritualitat i Educació. Participa des de 1972 en el corrent filosòfic-social coneguda mundialment com Humanisme Universalista fundada pel pensador, escriptor i guia espiritual Sitja. És professor i traductor d'idioma Rus. Ha residit i treballat a Moscou entre 1991-1998 i 2004-2008.
Escriptor i conferenciant. Entre les seves ponències es destaquen: Intencionalitat en l'evolució humana i universal (2005); Multiculturalitat i noviolència: nous paradigmes en les relacions interpersonals, socials i internacionals (2007); Noves generacions i nous paradigmes al segle xxi (2011); Un nou horitzó espiritual per a la humanitat (2014); Aprenentatge i afectivitat: una mirada humanista sobre l'educació (2017).
El seu últim llibre: Llum i Temps - Representacions de l'Univers, espai-temporalitat i substrat de creences en la consciència humana (2018). Actualment en procés d'edició: Llum, Gravetat i Temps - En tot el que existeix viu un Pla (2020).
Correu electrònic: hugonov@gmail.com