Claudie Baudoin

Llibres de Claudie Boudoin.

Nascuda el 1964, és mare d'un fill i viu amb el seu company a Suïssa, on s'inspira i escriu.
Psico-sociòloga, l'autora imparteix capacitació en desenvolupament personal i relacions interpersonals en els hospitals a França, on transmet a el personal auxiliar eines d'autoconeixement i comunicació no-violenta, segons l'antropologia de Viktor Frankl (logoteràpia).
Assessora i conferenciant, exposa a tot el món el funcionament de l'psiquisme humà, la funció de la son, dels somnis, la seva mecànica i la seva interpretació, segons Sitja.
Des de fa més de 30 anys segueix i estudia l'ensenyament de Silo, difonent el seu Missatge. Ha participat de diversos fòrums humanistes, donant ponències (Interpretacions sobre El dia de l'lleó alat, La visió Siloista de les Ciències, La no-violència: Fonament de l'evolució humana, Presentació de l'Obra de Silo) en diversos països.

Els seus escrits publicats en espanyol són:
Los cuentos de la Sibila, Ed. Hypatia. Argentina, 2017.

Co-autora de:
La conciencia inspirada, Ed. Hypatia. Argentina, 2013.
El agradecimiento, Betha Hydri. Bolivia, 2012.