Autores RBUI

Autores RBUI

Els autors d’aquest treball col·lectiu procedeixen de diferents àmbits: educatiu, administratiu i sanitari. El que els uneix és una mateixa sensibilitat i l’anhel d’una Nació Humana Universal.

Aquest és el punt de trobada que els va fer coincidir en el col·lectiu de Humanistes per la Renda Bàsica Universal i Incondicional, i des del qual han elaborat aquest llibre.

https://nuevohumanismorbu.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/743742522422222/
@HumanistasRBU (Twitter)
@ Humanists4ubi (Instagram)

Mostrant l'únic resultat

Categoria/Autors